Baner VoD Strefa

Najwięksi Faraonowie

Opis


Dzieje Egiptu od zarania wieków czyli od 3000 lat p.n.e. aż po upadek dynastii Faraonów.
Nazwa "faraon" wywodzi się od egipskiego określenia "per-aa" oznaczającego "wielki dom". Faraon w starożytnym Egipcie nosił tytuł Pana Dwóch Krain. Był królem Górnego i Dolnego Egiptu, najwyższym władcą politycznym i religijnym. Najstarszym zabytkiem ukazującym faraona jako zawsze zwycięskiego władcę i pana Górnego i Dolnego Egiptu jest słynna Paleta Narmera. Jako Najwyższy Kapłan Wszystkich Świątyń król reprezentował boga na ziemi. Celebrował uroczystości rytualne i budował świątynie, by oddać cześć bogom. Sam był również uznawany za boga, przypisywano mu siłę nadprzyrodzoną. Obejmujący rządy faraonbył opiekunem boskiej energii i siły sprawczej zapewniającej harmonię ziemskiego świata maat. Panowanie pierwszych faraonów Okresu Wczesnodynastycznego i Starego Państwa jest po dziś dzień dla nas zagadką. Pozostały po nich jedynie ślady działalności budowlanej, m.in. wspaniałe grobowce - mastaby i piramidy.

 

Lista odcinków:


Baner VoD Strefa