BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Najwięksi Faraonowie

Opis


Dzieje Egiptu od zarania wieków czyli od 3000 lat p.n.e. aż po upadek dynastii Faraonów.
Nazwa "faraon" wywodzi się od egipskiego określenia "per-aa" oznaczającego "wielki dom". Faraon w starożytnym Egipcie nosił tytuł Pana Dwóch Krain. Był królem Górnego i Dolnego Egiptu, najwyższym władcą politycznym i religijnym. Najstarszym zabytkiem ukazującym faraona jako zawsze zwycięskiego władcę i pana Górnego i Dolnego Egiptu jest słynna Paleta Narmera. Jako Najwyższy Kapłan Wszystkich Świątyń król reprezentował boga na ziemi. Celebrował uroczystości rytualne i budował świątynie, by oddać cześć bogom. Sam był również uznawany za boga, przypisywano mu siłę nadprzyrodzoną. Obejmujący rządy faraonbył opiekunem boskiej energii i siły sprawczej zapewniającej harmonię ziemskiego świata maat. Panowanie pierwszych faraonów Okresu Wczesnodynastycznego i Starego Państwa jest po dziś dzień dla nas zagadką. Pozostały po nich jedynie ślady działalności budowlanej, m.in. wspaniałe grobowce - mastaby i piramidy.

 

Lista odcinków:


BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut